wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

genus Platycerium
genus Platylobium
genus Platymiscium
genus Platypoecilus
genus Platystemon
genus Plautus
genus Plecotus
genus Plectania
genus Plectorrhiza
genus Plectranthus
genus Plectrophenax
genus Pleione
genus Pleiospilos
genus Plesianthropus
genus Plesiosaurus
genus Pleurobrachia
genus Pleuronectes
genus Pleurosorus
genus Pleurothallis
genus Pleurotus
genus Plicatoperipatus
genus Ploceus
genus Plumbago
genus Plumeria
genus Pluteus
genus Pluvialis
genus Pluvianus
genus Poa
genus Podalyria
genus Podargus

genus Plethodon definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: type genus of the Plethodontidae [syn: Plethodon, genus Plethodon]
 


wordswarm.net: free dictionary lookup