wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

genus Pithecolobium
genus Pitta
genus Pituophis
genus Pitymys
genus Pityrogramma
genus Placuna
genus Plagianthus
genus Planera
genus Planococcus
genus Plantago
genus Plasmodiophora
genus Plasmodium
genus Platalea
genus Platanthera
genus Platanus
genus Platycerium
genus Platylobium
genus Platymiscium
genus Platypoecilus
genus Platystemon
genus Plautus
genus Plecotus
genus Plectania
genus Plectorrhiza
genus Plectranthus
genus Plectrophenax
genus Pleione
genus Pleiospilos
genus Plesianthropus
genus Plesiosaurus

genus Platichthys definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: a genus of Pleuronectidae [syn: Platichthys, genus Platichthys]
 


wordswarm.net: free dictionary lookup