wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

genus Krigia
genus Krypterophaneron
genus Kyphosus
genus Lablab
genus Laburnum
genus Laccopetalum
genus Lacerta
genus Lachnolaimus
genus Lactarius
genus Lactobacillus
genus Lactophrys
genus Lactuca
genus Laelia
genus Lagarostrobus
genus Lagenaria
genus Lagerstroemia
genus Lagidium
genus Lagodon
genus Lagopus
genus Lagorchestes
genus Lagostomus
genus Lagothrix
genus Laguncularia
genus Lama
genus Lambertia
genus Lambis
genus Laminaria
genus Lamium
genus Lamna
genus Lampris

genus Lagenophera definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: small genus of herbs of Australia and South America having small solitary white or purple flowers similar to true daisies of genus Bellis [syn: Lagenophera, genus Lagenophera]
 


wordswarm.net: free dictionary lookup