wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

genus Funka
genus Furnarius
genus Fusanus
genus Fusarium
genus Fuscoboletinus
genus Gadus
genus Gaillardia
genus Galago
genus Galax
genus Galega
genus Galeocerdo
genus Galeopsis
genus Galeorhinus
genus Galictis
genus Galium
genus Gallinago
genus Gallinula
genus Gallirallus
genus Gallus
genus Gambelia
genus Gambusia
genus Garcinia
genus Gardenia
genus Garrulus
genus Gasterophilus
genus gasterosteus
genus Gastroboletus
genus Gastrocybe
genus Gastrolobium
genus Gastrophryne

genus Galleria definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: a genus of Pyralidae [syn: Galleria, genus Galleria]
 


wordswarm.net: free dictionary lookup