wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

genus Bennettitis
genus Benzoin
genus Berberis
genus Bergenia
genus Beroe
genus Berteroa
genus Bertholletia
genus Bessera
genus Besseya
genus Beta
genus Bettongia
genus Betula
genus Bibos
genus Bidens
genus Bignonia
genus Bison
genus Bitis
genus Blaberus
genus Blandfordia
genus Blarina
genus Blastocladia
genus Blastomyces
genus Blatta
genus Blattella
genus Blechnum
genus Blennius
genus Blephilia
genus Bletia
genus Bletilla
genus Blighia

genus Biscutella definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: genus of Eurasian herbs and small shrubs: buckler mustard [syn: Biscutella, genus Biscutella]
 


wordswarm.net: free dictionary lookup